Onze voordelen

  • De allerbeste kwaliteit/prijs verhouding!
  • Maatwerk garagepoorten zonder meerprijs
  • Deskundig advies & uitstekende service 
  • Garagepoorten uit voorraad leverbaar
  • Eenvoudige montage 
  • Bezichtiging mogelijk in onze showroom 
  • Zowel voor particulier als bedrijven 

Onze garagepoorten

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden1. Wij geven, overeenkomstig de erkende regels van de
    techniek een garantie op dit product tegen gebreken in
    het materiaal of bij de fabricage.
2. De Rooij Garagepoorten verleent u één jaar
    fabrieksgarantie op aandrijvingen te rekenen vanaf de
    datum van aflevering resp. factuurdatum.
3. Gebreken dienen ons onmiddellijk schriftelijk te worden
   meegedeeld. Betreffende onderdelen dienen ons te
   worden toegezonden. Wij verplichten ons om 
   onderdelen waarvan de bruikbaarheid binnen de 
   garantietermijn aanzienlijk verminderd is, onder garantie
   ter beschikking te stellen.
4. De garantietermijn wordt niet verlengd of
    vernieuwd door reparatie of vernieuwen van defecte onderdelen.
5. De garantie omvat niet de vervanging van verlichting, batterijen, zekeringen, eindschakelaars en sleepcontacten.
6. De garantieverplichtingen van De Rooij Garagepoorten geeft de koper generlei recht op
    schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.
7. We behouden ons het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen door te voeren in de in documentatie vermelde producttechnische 
     informatie en andere gegevens.
8. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten voor demontage en montage en verzendkosten.

De garantie vervalt in geval van:

• Gebreken, die ontstaan zijn als gevolg van normale slijtage, gebrekkige inbouw- en montagewerkzaamheden, foutieve ingebruikname, foutief of 
   slordig gebruik, onvakkundig gebruik, invloeden van buitenaf, gebreken die worden veroorzaakt, omdat er niet volgens de richtlijnen van het
   montagevoorschrift is gewerkt of wanneer originele onderdelen zijn gewijzigd of door vreemde onderdelen zijn vervangen.
• Gebreken die zonder onze voorafgaande toestemming door besteller of door wijzigingen of reparaties van derden worden veroorzaakt.
• Afwijkingen in kleurechtheid bij kunststof coatings. Geleverde onderdelen die door de aard van hun materiaal of het gebruik ervan onderhevig zijn 
   aan een verhoogde normale slijtage, bijvoorbeeld afdichtingen en kunststoflagers